Norge bryter menneske­rettighetene

  • menneskerettighetsbrudd Norge bryter menneske­rettighetene

Norge bryter menneske­rettighetene

Krenkelser og overgrep skjer på norske sykehjem. Sykehjemsforsker Wenche Malmedal viser at omfanget er så stort at det kan omtales som brudd på menneskerettighetene.

I serien «Her svikter Norge», har NRK sett på svikt og overgrep i eldreomsorgen. I en kommentar uttalte helseminister Bent Høie at han frykter at situasjonen kan bli verre dersom det ikke blir en forbedring av kvalitet, bemanning og kapasitet i norsk eldreomsorg.

Saken har vært hyppig debattert. Et spørsmål har vært om overgrep, ulovlig tvang og forsømmelser i eldreomsorgen kan karakteriseres som brudd på menneskerettighetene.

Wenche Malmedal, førsteamanuensis ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, mener at det er grunnlag for en slik påstand.

– Uverdig behandling vil ofte bli oppfattet svakere enn menneskerettighetsbrudd. Derfor synes jeg det er strålende at overgrep og forsømmelser ved norske sykehjem omtales som brudd på menneskerettighetene, sier Malmedal.

LES MER HER