Human rights violations in the Norwegian Barnevernet discussed even in Tyrkey

Human rights violations in Norway discussed even in Tyrkey

It’s been claimed that the Norwegian Barnevern (Child Protection Service) practices are violating the Human Rights. In this video, we see Turkey TV debate about the Norwegian Barnevern with special guests from Norway, Human Rights activist Marius Reikerås and Ken Joar Olsen.

It’s quite interesting that foreign media is much more interested in Human Rights violations in Norway than the Norwegian newspapers. Some claim they are restricted to write negative about Norway

The Norwegian Barnevern is about to be real famous in foreign media. Many people can’t really understand that a country like Norway can violate Human Right, but Norway is convicted numerous times in the EU Human Rights court.

Marius Reikeras til Tyrkia for å forklare om Norsk barnevern

tyrkia Marius Reikeras til Tyrkia for å forklare om Norsk barnevern
Menneskerettighetsforkjemperen Marius Reikeras (til høyre i bildet) var spesiell gjest på Tyrkisk TV nylig da Norsk barnevern ble debattert.

Verden ser med vantro på hva som foregår av grove menneskerettsbrudd i Norge,og for bare få dager siden var dette brennhet stoff på TV i Tyrkia, hvor menneskerettighets juristen Marius Reikeras var spesielt innbudt for å prøve å forklare galskapen i Norsk barnevern.

I dag ble det også gjort kjent at deler av den politiske eliten i Tsjekkia, vil tilbakesende den norske ambassadøren.

Tsjekkia og EU parlamentet raser over at vi har et offentlig system, som tillater Fylkesnemnda,et menneskerettsstridig rettsorgan, å tvangsadoptere andre lands statsborgere.

Video