Norge ignorerer menneskerettighetene med floskelen «ingen rettslig interesse»

Tore-Schei Norge ignorerer menneskerettighetene med floskelen "ingen rettslig interesse"
Tore Schei

av Marius Reikerås

I 2009 sa Høyesterett med justitiarius Tore Schei i front,at nordsjødykkerne ikke hadde rettslig interesse i å forfølge menneskerettsbrudd, fordi overgrepene lå langt tilbake i tid.

Bare det å si noe slikt ,truer rettsstaten vår.

Høyesteretts konklusjon ble smadret av Menneskerettsdomstolen,da den i desember 2013 kom at til at Norge hadde krenket EMK artikkel 8 overfor samtlige dykkere.

Et meget klart signal om at man aldri mister retten til å forfølge sine menneskeretter.

Så skulle man tro at norske domstoler hadde lært,men dessverre; nei.

Fortsatt ser vi at domstolene hindrer folk i å forfølge sine menneskeretter,ved å si at man ikke lengre har «rettslig interesse».

Utrolig trist å bevitne at vi har et rettssystem som har en så fiendelig holdning til våre grunnlovsfestede menneskeretter,og at selv dommer fra Menneskerettsdomstolen ignoreres.