BLØFFEN OM MENNESKERETTIGHETENE I NORSK RETTSYSTEM

Marius Reikerås syn på alle menneskerettighets brudd i Norge. Reikerås gir et godt innblikk i rollen til EMD (Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen). Hans beskrivelse av norske juristers opplæring, opplæring i å tro og mene at Norge har verdens beste forvaltning og derfor ikke behøver å beskjeftige seg med (internasjonale) menneskerettigheter, er herlig, og forklarer mye av dommeres og advokater oppførsel i barnevernssaker.