Norge må diskutere menneskerettigheter

978x Norge må diskutere menneskerettigheterMENNESKERETTSBRUDD: «Glattcellebruk bryter med grunnleggende rettsprinsipper. Likevel brukes glattceller i Norge som en del av den ordinære varetektskapasiteten», skriver artikkelforfatterne. Foto: Siv Johanne Seglem

Norge må diskutere menneskerettigheter

Glattcellebruk, tvangsmedisinering og vårt forhold til autoritære regimer, er blant utfordringene.

Norge ligger langt fremme når det gjelder å sikre den enkeltes rettigheter, men situasjonen er på ingen måte rosenrød. Gjennom åtte år med rødgrønt styre ble vi vitner til flere eksempler på liten interesse og respekt for menneskerettigheter. Norge har vist tilbakeholdenhet i å tiltre internasjonale avtaler, og FNs barnekonvensjon blir ikke godt nok respektert.

FNs Menneskerettighetskomité kom i 2011 med kritikk av Norge for bruken av glattceller og isolasjon, fengsling av barn, bruk av tvang i psykisk helsevern, diskriminering av minoriteter på bolig- og arbeidsmarkedet, vold mot kvinner samt behandling av mindreårige asylsøkere. Kritikken ble ignorert. Også dommen mot Norge fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen om forbudet mot politisk reklame ble avfeid.

LES MER HER