Hvordan søke en sak inn på European Court of Human Rights

This video offers a fifteen-minute talk by a lawyer from the Registry of the European Court of Human Rights (http://www.echr.coe.int) and was recorded in the Court’s main hearing room. It explains the admissibility criteria that each application must fulfill in order to be examined further by the Court and is principally aimed at legal professionals and civil society organisations. The video was produced by the Court in cooperation with, and with the support of, the Council of Europe’s Programme “Human Rights Education for Legal Professionals” (HELP;http://www.coe.int/help).

Entire talk: http://www.echr.coe.int/Documents/COU…
Relevant ECHR Case-Law of the video: http://www.echr.coe.int/Documents/COU…
Guide on the Admissibility Criteria: http://www.echr.coe.int/Documents/Adm…

Table of content:
1. Application form and Rule 47 of the Rules of Court – 0:44
2. Exhaustion of domestic remedies and six-month time-limit (Article 35 § 1 of the Convention) – 02:18
3. Abuse of the right of application (Article 35 § 3 of the Convention) – 04:37
4. Application already submitted to the Court or another international body (Article 35 § 2 of the Convention) – 05:30
5. Victim status (Article 34 of the Convention) – 05:58
6. State liability (Ratione personae)( Article 35 § 3 of the Convention) – 07:29
7. Territorial jurisdiction (Ratione loci) (Article 35 § 3 of the Convention) – 08:41
8. Temporal jurisdiction (Ratione temporis) (Article 35 § 3 of the Convention) – 09:17
9. Subject-matter of the case (Ratione materiae) (Article 35 § 3 of the Convention) – 10:18
10. No significant disadvantage (Article 35 § 3 (b) of the Convention) – 11:22
11. Manifestly ill-founded (Article 35 § 3 de la Convention) – 12:50
12. Final remarks – 14:27

© Council of Europe/European Court of Human Rights
Disclaimer: The contents of this video do not bind the Court.

Music: Lino Rise – Channel Intro Belgium; Royalty Free / Creative Commons Licence

ECHR: http://www.echr.coe.int
HUDOC database: http://hudoc.echr.coe.int/

Norge er på kollisjonskurs med EMD

download Norge er på kollisjonskurs med EMD

 

av Marius Reikerås

 

Norge er på kollisjonskurs med Den europeiske menneskerettsdomstolen. Også på ytringsfrihetens område.

Norge er langt fra den menneskerettshøyborgen den forsøker å utgi seg for å være.

Egentlig ikke så rart,all den tid vi har et forvaltningsapparat og en domstol som er svært så offentligvennlig.

Også ytringsfriheten i Norge er under press. Ikke minst gjelder dette der enkeltmennesker tør å kritisere det offentlige.Da er veien kort til offentlige gjengjeldelser.

Se på barnevernssaker for eksempel.

Vi har sett flere eksempler der det offentlige bruker ytringer på sosiale medier, som straff mot den som har ytret seg.

Men også på andre områder blir individet straffet når de bruker sin ytringsfrihet.

Ta politimannen Stein-Robin Bergh, som nylig uttalte seg i kraftige ordelag på Facebook mot leder av Justiskomiteen,Hadia Tajik.

Hans offentlige arbeidsgiver responderte med å avskjedige ham.

Eller Max Hermansen,som er åpen om sin dype skepsis til at Islam.
skal få fotfeste i Norge

Han er også i realiteten avskjediget fra sin offentlige stilling som lærer.

I Norge er ytringsfriheten truet fordi de våger å uttale seg kritisk mot det offentlige.

Men nå har det nylig falt en dom i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD), som igjen viser at Norge er på kollisjonskurs med Europas høyeste domstol

Saken gjaldt en russisk universitetsprofessor, Vladimir Kharlamamov, og der slår EMD fast at offentliges institusjoner har en langt svakere vern for sitt omdømme enn privatpersoner.

Stikk i strid med Norge altså,der offentlige institusjoner har et langt sterkere vern enn privatpersoner.

Men slik er det i Norge.Individet må alltid vike plass for det offentliges maktvelde.