Norge felt i EFTA-domstolen

byggesak Norge felt i EFTA-domstolenNorge blir felt i EFTA-domstolen for brudd på EØS-reglene gjennom krav om lokal godkjenning i byggesaker.

EFTAs overvåkingsorgan ESA klaget Norge inn for domstolen i desember.

ESA mener den norske Plan- og bygningslovens krav om godkjenning for såkalt lokal ansvarsrett undergraver muligheten foretak fra andre EØS-land har til å selge sine tjenester i Norge.

Overvåkingsorganet peker på at Norge flere ganger har utsatt ikrafttredelse av nytt regelverk.

Mandag fikk ESA medhold i EFTA-domstolen i Luxembourg.

– Norge har ikke innfridd sine forpliktelser, heter det fra domstolen.