Justismord forbigått av Erna-regjeringen

av Marius Reikerås

– Uproblematisk å sende dokumenter

Justisdepartementet og Økokrim sier at de ikke kan blande seg inn i brasiliansk rettsprosess, og nekter å oversende dokumenter som kan påvirke utfallet av rettssaken mot Birkeland.

– Jeg mener det ikke er problematisk å oversende offisielle dokumenter som sier at den tidligere rapporten er uriktig. Dette oppfatter jeg ikke som intervenering eller innblanding på noe som helst nivå, sier Erna Solberg.

Det er over seks-6-år siden Erna Solberg sa dette, sier Marius Reikerås. Og fortsatt er ikke noe konstruktivt skjedd.

Nå er Arvid Birkelands anke forkastet i Brasil,og han risikerer å ende sitt liv i et brasiliansk fengsel.

Bare fordi Økokrim ikke evner å erkjenne de feil som er begått, og rydde opp etter seg.

I Norge er det ikke bare det at justismord gjøres.De gjøres også med forsett.

safe_image.php?d=AQDLp24D00k22k2c&w=470&h=246&url=http%3A%2F%2Fgfx.nrk Justismord forbigått av Erna-regjeringen
Høyre-leder Erna Solberg ber justis-og utenriksministeren gripe inn i Birkelandsaken.
WWW.NRK.NO|AV NRK

– Hvis jeg havner i fengsel i Brasil er livet kjørt, sier Birkeland til NRK, som nå har reist fra Brasil og håper at saken kan løses fra Norge.

safe_image.php?d=AQAnQg_krfdUI5aL&w=470&h=246&url=http%3A%2F%2Fgfx.nrk Justismord forbigått av Erna-regjeringen
Forretningsmannen Arvid Birkeland tapte også tredje rettsrunde i hvitvaskingssaken mot ham i Brasil. Nå har han reist fra Brasil og dommen på ni og et halvt års fengsel.
NRK.NO|AV NRK