Ny resolusjon om fedre fra Europarådet

a Ny  resolusjon om fedre fra Europarådet

Ny resolusjon fra Europarådet10/09/2015 |  Committee on Equality and Non-Discrimination – Likestilling og ikke-diskriminering – der skal sørge for at begge foreldrene har like rettigheter vis-à-vis sine barn

I Europa har det vært påfallende endringer i hvordan ansvaret er delt mellom kvinner og menn innenfor familier. Men lover, praksis og kjønnsstereotypier om rollene til menn og fedre føre til fedre bli fratatt mulighet å opprettholde relasjoner til deres barn.

For en forelder og barn, muligheten til å være sammen er en viktig del av familielivet, som er beskyttet av den europeiske menneskerettskonvensjon. Foreldre-barn-separasjon skal bare inndras av retten i særlige tilfeller ved alvorlig risiko for barnet.

I å vedta et utkast til resolusjon enstemmig på likeverd og delt foreldreansvar utarbeidet av Françoise Hetto-Gaasch (Luxembourg, EPP / CD), medlemmene sa at fedrenes rolle vis-à-vis sine barn, inkludert svært små barn, må være bedre kjent og riktig verdsatt.

Fedre blir noen ganger møtt med lover, praksis og fordommer som kan «føre dem til å bli fratatt vedvarende relasjoner med sine barn,» sier teksten, og legger til at en slik «separasjon bør kun bestilles av en domstol, og bare i unntakstilfeller som medfører alvorlig risiko til interesse for barnet. »

Teksten oppfordrer myndighetene i alle medlemslandene til å bedre sikre retten til fedre å nyte felles ansvar ved å sikre at familie/barne loven gir, i tilfelle av separasjon eller skilsmisse, sikrer «fedre felles foreldreansvar for sine barn», som er i beste interesse for alle.

Europarådets SIER AT medlemsland MÅ fjerne alt I sine lover som gir  forskjell PÅ fEDRE OG MØDRE  basert på sivilstand mellom foreldre som har erkjent sine barn, og sikrer at foreldrene har like rettigheter vis-à-vis deres barn i deres lover og forvaltningspraksis,

Statene bør innføre prinsippet om delt bosted for barna etter en separasjon i sine lover,

LIVE webcast 1 oktober kl 10:00

b Ny  resolusjon om fedre fra Europarådet

 

News10/09/2015 | Equality and Non-Discrimination
Ensuring that parents have equal rights vis-à-vis their children

http://www.assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=5764&lang=2&cat=135

eport | Doc. 13870 | 14 September 2015
Equality and shared parental responsibility: the role of fathers

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=22022&lang=en

Assembly at its forthcoming autumn plenary session (Strasbourg, 28 September – 2 October).