Hvordan søke en sak inn på European Court of Human Rights

This video offers a fifteen-minute talk by a lawyer from the Registry of the European Court of Human Rights (http://www.echr.coe.int) and was recorded in the Court’s main hearing room. It explains the admissibility criteria that each application must fulfill in order to be examined further by the Court and is principally aimed at legal professionals and civil society organisations. The video was produced by the Court in cooperation with, and with the support of, the Council of Europe’s Programme “Human Rights Education for Legal Professionals” (HELP;http://www.coe.int/help).

Entire talk: http://www.echr.coe.int/Documents/COU…
Relevant ECHR Case-Law of the video: http://www.echr.coe.int/Documents/COU…
Guide on the Admissibility Criteria: http://www.echr.coe.int/Documents/Adm…

Table of content:
1. Application form and Rule 47 of the Rules of Court – 0:44
2. Exhaustion of domestic remedies and six-month time-limit (Article 35 § 1 of the Convention) – 02:18
3. Abuse of the right of application (Article 35 § 3 of the Convention) – 04:37
4. Application already submitted to the Court or another international body (Article 35 § 2 of the Convention) – 05:30
5. Victim status (Article 34 of the Convention) – 05:58
6. State liability (Ratione personae)( Article 35 § 3 of the Convention) – 07:29
7. Territorial jurisdiction (Ratione loci) (Article 35 § 3 of the Convention) – 08:41
8. Temporal jurisdiction (Ratione temporis) (Article 35 § 3 of the Convention) – 09:17
9. Subject-matter of the case (Ratione materiae) (Article 35 § 3 of the Convention) – 10:18
10. No significant disadvantage (Article 35 § 3 (b) of the Convention) – 11:22
11. Manifestly ill-founded (Article 35 § 3 de la Convention) – 12:50
12. Final remarks – 14:27

© Council of Europe/European Court of Human Rights
Disclaimer: The contents of this video do not bind the Court.

Music: Lino Rise – Channel Intro Belgium; Royalty Free / Creative Commons Licence

ECHR: http://www.echr.coe.int
HUDOC database: http://hudoc.echr.coe.int/

Å glemme sine egne

Å glemme sine egne

av Marius Reikerås

-glemme-sine-egne Å glemme sine egne

I går var det pomp og prakt, da Kongen inviterte folkets representanter til sin årlige middag på slottet.

Ja, Kongen talte til det han selv benevnte som ”folkets representanter, ”

Jeg må innrømme at jeg liker Kongen. Jeg synes han er klok, har humor og er folkelig.

Også nevner han svært ofte ”menneskerettigheter” i sine taler.

Men bakom fasaden er noe galt, virkelig galt i dette landet.

For mens Kongen og Stortinget feiret seg selv med fine festtaler, så murrer det ute i virkelighetens verden.

Omtrent samtidig med at NRK viste ”live” fra den overdådige middagen på slottet, så fikk vi møte med en 48 år gammel mor på TV2 , som risikerer å dø fordi staten sier nei til de nye kreftmedikamentene. Hun risikerer altså å dø fordi hun ikke har råd til å leve.

At staten velger å prioritere døden fremfor livet av økonomiske hensyn, er slik jeg ser det en krenkelse av Den Europeiske Menneskerettskonvensjon artikkel 2, som verner om liv og helse.

Men hvem kan vente i 5-6 år på en avgjørelse fra Menneskerettsdomstolen, når hver dag er en kamp mot klokka?

Så hvordan kan man rettferdiggjøre at så mange som 1500 mennesker i dette landet, kan risikere å dø som følge av at det offentlige sier nei til livs- forlengende og banebrytende ny kreftmedisin?

Med den begrunnelse at vi ikke har råd.

Eller at vi har et rettssystem der vi, som et av få land i verden, enda ikke har råd til å innsette lyd og bildeutstyr i norske rettssaler.

Med den konsekvens at vi aldri får avslørt når dommere begår overgrep mot sin egen befolkning.

Eller ta han jeg vet om som ble dømt til fire års fengsel for noe han bestemt mener han ikke har begått, men som ikke engang får anket, fordi kostnadene med en anke er for høye.

Ja, det var noe pussig over hele seansen i går på slottet.

For mens man der var opptatt av å påse hvor viktig det er å respektere menneskerettene, og at dagens flyktningsituasjon i Europa er en prøvesten i så måte, så retter stadig flere internasjonale aktører seg mot Norge og kritiserer oss for hvordan vi krenker menneskerettighetene til våre egne.

Ja, selv statsminister Erna Solberg ble konfrontert på en konferanse i Madrid denne uka om hvorfor norske myndigheter så åpent bryter med menneskerettene.

I sedvanlig politisk stil, svarte Erna at hun ikke kunne uttale seg om enkeltsaker.

Om utviklingen fortsetter, og politikerne, forvaltningen og domstolene fortsetter å bryte med menneskerettene til sine egne, så går vi skumle tider i møte.

Man kan ikke være hersker i verden, før det skinner på hjemmebane. Selv ikke norske statsministere klarer det.

Det blir verre for norske maktmisbrukere å gjemme seg

Tomáš Zdechovský

av Marius Reikerås

 

Da avsluttes denne uka, med en kjempebra nyhet.

Tomáš-Zdechovský-225x300 Det blir verre for norske maktmisbrukere å gjemme segAkkurat snakket med EU parlamentariker, Tomáš Zdechovský, og det var svært oppløftende nyheter han hadde å komme med.

Han har gjort en imponerende jobb med å adressere menneskerettsbrudd som foregår i Norge, til sine kolleger i EU parlamentet.

Hans vilje og evne til å stå opp for de med mindre ressurser er formidabel, og hans engasjement ekte.

I tillegg er han ung og energisk.

Nå har han fått formell støtte fra det øvrige parlamentet som har samlet seg bak ham.

Han vil dermed være en formell talsperson inn i selve parlamentet, når han rapporter om de menneskerettsbrudd som forekommer i Norge.

Dette er noe som virkelig trengs,for da gjør vi menneskerettsbruddene her hjemme enda mer synlige.

Eller for å si det slik:

Det blir verre for norske maktmisbrukere å gjemme seg.

 

 

Norge er på kollisjonskurs med EMD

download Norge er på kollisjonskurs med EMD

 

av Marius Reikerås

 

Norge er på kollisjonskurs med Den europeiske menneskerettsdomstolen. Også på ytringsfrihetens område.

Norge er langt fra den menneskerettshøyborgen den forsøker å utgi seg for å være.

Egentlig ikke så rart,all den tid vi har et forvaltningsapparat og en domstol som er svært så offentligvennlig.

Også ytringsfriheten i Norge er under press. Ikke minst gjelder dette der enkeltmennesker tør å kritisere det offentlige.Da er veien kort til offentlige gjengjeldelser.

Se på barnevernssaker for eksempel.

Vi har sett flere eksempler der det offentlige bruker ytringer på sosiale medier, som straff mot den som har ytret seg.

Men også på andre områder blir individet straffet når de bruker sin ytringsfrihet.

Ta politimannen Stein-Robin Bergh, som nylig uttalte seg i kraftige ordelag på Facebook mot leder av Justiskomiteen,Hadia Tajik.

Hans offentlige arbeidsgiver responderte med å avskjedige ham.

Eller Max Hermansen,som er åpen om sin dype skepsis til at Islam.
skal få fotfeste i Norge

Han er også i realiteten avskjediget fra sin offentlige stilling som lærer.

I Norge er ytringsfriheten truet fordi de våger å uttale seg kritisk mot det offentlige.

Men nå har det nylig falt en dom i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD), som igjen viser at Norge er på kollisjonskurs med Europas høyeste domstol

Saken gjaldt en russisk universitetsprofessor, Vladimir Kharlamamov, og der slår EMD fast at offentliges institusjoner har en langt svakere vern for sitt omdømme enn privatpersoner.

Stikk i strid med Norge altså,der offentlige institusjoner har et langt sterkere vern enn privatpersoner.

Men slik er det i Norge.Individet må alltid vike plass for det offentliges maktvelde.

Politikere i Tsjekkia vil utvise den Norske ambassadøren

av Marius Reikerås

Tsjekkia og EU parlamentet raser over at vi har et offentlig system, som tillater Fylkesnemnda,et menneskerettsstridig rettsorgan, og tvangsadoptere andre lands statsborgere.

Verden ser med vantro på hva som foregår av grove menneskerettsbrudd i Norge,og for bare få dager siden var dette brennhet stoff på TV i Tyrkia.

I dag ble det også gjort kjent at deler av den politiske eliten i Tsjekkia, vil tilbakesende den norske ambassadøren.

Hvor er dine meninger opp i dette, Solveig Horne?

tv Politikere i Tsjekkia vil utvise den Norske ambassadøren
Fra Tyrkisk TV hvor menneskerettighetsforkjemper Marius Reikerås nylig var invitert for å debattere Norsk barneverns brudd på menneskerettighetene.

Norge ignorerer menneskerettighetene med floskelen «ingen rettslig interesse»

Tore-Schei Norge ignorerer menneskerettighetene med floskelen "ingen rettslig interesse"
Tore Schei

av Marius Reikerås

I 2009 sa Høyesterett med justitiarius Tore Schei i front,at nordsjødykkerne ikke hadde rettslig interesse i å forfølge menneskerettsbrudd, fordi overgrepene lå langt tilbake i tid.

Bare det å si noe slikt ,truer rettsstaten vår.

Høyesteretts konklusjon ble smadret av Menneskerettsdomstolen,da den i desember 2013 kom at til at Norge hadde krenket EMK artikkel 8 overfor samtlige dykkere.

Et meget klart signal om at man aldri mister retten til å forfølge sine menneskeretter.

Så skulle man tro at norske domstoler hadde lært,men dessverre; nei.

Fortsatt ser vi at domstolene hindrer folk i å forfølge sine menneskeretter,ved å si at man ikke lengre har «rettslig interesse».

Utrolig trist å bevitne at vi har et rettssystem som har en så fiendelig holdning til våre grunnlovsfestede menneskeretter,og at selv dommer fra Menneskerettsdomstolen ignoreres.

En menneskerett for nordmenn å få riktig sykehus behandling betalt av helsevesenet i Norge?

En menneskerett for nordmenn å få riktig sykehus behandling betalt av helsevesenet i Norge

En-menneskerett-for-nordmenn-å-få-riktig-sykehus-behandling-betalt-av-helsevesenet-i-Norge En menneskerett for nordmenn å få riktig sykehus behandling betalt av helsevesenet i Norge?Kjære Erna Solberg

Jeg prøver nok en gang å få deg i tale og denne gangen vil jeg gjerne ha et svar som sier meg noe.

Min far fikk kreftdiagnosen i fjor sommer. Lungekreft med spredning til skjelletet. Dette etter en sykdomsperiode hvor det ble antatt lungebetennelse, isjas og forskjellige andre diagnoser. Da han begynte å hoste blod begynte søsteren min og jeg å Google symptomene og hver gang kom det opp lungekreft. Da vi endelig fikk han på ct fikk vi våre verste anelser bekreftet. Så hva skulle vi gjøre nå? Legen som satt foran oss sa at her var det ingenting og gjøre, kun smertelindrende.. Storøyde spurte vi en gang til: Ikke noe, bare å vente på døden? Ja, alt annet ville være et mirakel.

Vi dro hjem og pappa begynte å rydde opp etter seg, klar for å etterlate alt til oss uten problemer. Gjennom kontakter tok pappa en tlf til oncolomed og sendte bilder og beskrivelser av tumor/spredning for oversettelse. Oncolomed sendte papirene videre ut til forskjellige sykehus og Medias i Tyskland sa at de trodde at pappa hadde en god sjanse siden han ikke var nedslitt av cellegift og stråling. Ulempen var jo at denne behandlingen koster 22.000 euro pr behandling. Vi snudde oss rundt, kollegaene hans var med på dugnad for å selge det som han måtte for å få behandlingen. På denne tiden lå pappa på sofaen, orket så vidt å bevege seg over stuegulvet pga smerter i bekkenet, hvor spredningen hadde laget hull. Han ba oss passe på at han kom til Tyskland for å ligge på sofaen full av smertestillende gjorde han nesten likeglad. 22.000 euro var ført over, flybilletter bestilt og jeg kjørte pappa i rullestol inn til flyet og kom oss til Tyskland hvor han ble behandlet med Regional Cellegift. Da vi reiste hjem etter 7 dager brukte pappa krykke inn på flyplassen. Kort fortalt etter andre behandling og nye 22.000 euro kunne han gå selv. Etter 4 behandlinger er han tilbake i full jobb, på under et år. Riktig nok er han 800.000 fattigere. Det han hadde spart opp av midler gjennom arbeid, betalt skatt og avgifter av både lønn, eiendomsskatt, formueskatt. Da han søker refusjon får han avslag. Her har han betalt sin egen behandling, spart Norge AS for mange millioner ift behandling her i Norge, sykehjemsplass og uføretrygd. Og nå er han tilbake i arbeid, betaler skatten sin som bla skal gå til helsetjenester.. Er dette riktig, Erna? Skal vi være nødt til å starte innsamlingsaksjoner rundt i Norges land for at folk skal få behandlingen de trenger for å overleve? Er det ikke riktig at disse menneskene som betaler dette selv, skal få sparepengene igjen?

Jeg ser rundt i sosiale medier at dette gjelder for veldig mange mennesker, ikke bare kreftpasienter. Og jeg er av den oppfatning at dette er noe folk vil ha svar på og jeg synes at det er noe dere burde ta stilling til. Når vi ikke har ekspertisen her, så må vi ut å hente de. Vi kan ikke være så arrogante at vi klapper oss selv på skuldra og sier at vi er best..på mye! Vi er et lite land og det er forståelig at vi ikke kan ha spisskompetanse på absolutt alt. Og vi trenger heller ikke ha funnet opp kruttet selv.

Det jeg ønsker svar på er hva dere tenker å gjøre med de pasientene som har fått behandling i utlandet, de som har gode resultater, de som var oppgitt av norske helsevesen?

Jeg har lovet og gjøre alt jeg kan for å belyse denne saken og søke gode løsninger. Det er et løfte jeg kommer til og holde. Og jeg håper at du, Erna vil hjelpe oss og hjelpe disse. Er du med?

Mvh Kate Bjordal

Human rights violations in the Norwegian Barnevernet discussed even in Tyrkey

Human rights violations in Norway discussed even in Tyrkey

It’s been claimed that the Norwegian Barnevern (Child Protection Service) practices are violating the Human Rights. In this video, we see Turkey TV debate about the Norwegian Barnevern with special guests from Norway, Human Rights activist Marius Reikerås and Ken Joar Olsen.

It’s quite interesting that foreign media is much more interested in Human Rights violations in Norway than the Norwegian newspapers. Some claim they are restricted to write negative about Norway

The Norwegian Barnevern is about to be real famous in foreign media. Many people can’t really understand that a country like Norway can violate Human Right, but Norway is convicted numerous times in the EU Human Rights court.

Kineserne ler av Norge

av Marius Reikerås

Vårt byråkrati og rettsvesen, undergraver menneskerettene på en slik måte at vi pådrar oss harme internasjonalt.

Norge, som et rikt land som i årevis har moralisert overfor andre land, står lagelig for hogg når det stadig avsløres at vi bryter med grunnleggende menneskeretter.

Vi har et konsekvensløst system.

Dvs at når offentlige makthavere begår krenkelser,så får det ingen konsekvenser for de som begår dem.

Om ikke våre ansvarlige politikere tar grep om dette før det er for sent,vil Norge fort bli et land som skyves ut i kulden, den dagen verden ikke lengre etterspør våre tjenester.

Og den tiden kan allerde være en realitet.

safe_image Kineserne ler av Norge
Et «tredjerangs land» og en «skjødehund for USA» som «hele verden gapskratter av». Slik omtales Norge på en stor chattetjeneste i Kina etter utvisningen av en kineser.
NRK.NO|AV NRK