Norges tvilsomme rettsvern

Kommer man uforskyldt i konflikt med staten er folk flest så godt som rettsløse i Norge, fordi folk flest ikke har midler til å kjøpe sin rett.

av Henry Østhassel

144660_urett Norges tvilsomme rettsvern

Vi blir tutet ørene fulle om at vi lever i et rettssamfunn, men gjør vi det? Er man rik kan man lett kjøpe sin rett ved hjelp av de beste jurister som lett vrir lovene til egen fordel eller finner «skulte» paragrafer de fleste overser – inkludert dommerne. Er man som folk flest, har man ikke engang midler til rettsgebyrene og må leve med uretten.

Tar ikke ansvar for egne feil

SkatteFUNN saken viste med all tydelighet at det oppsvulmede Norske byråkrati er komplett uvillige til å ta ansvar for skader de påfører publikum som følge av deres egen udugelighet, tabber og rot, selv når bevisene ligger åpent i dagen. Og du blir attpåtil sittende med regningen for dette skitne spillet – velsignet av politikerkamerater som hudflettet forvaltningen i opposisjon, men lar dem herje fritt i posisjon – som jeg har dokumentert at den sittende rød/grønne regjering har gjort.

 • Når forvaltningen gjør feil, blir du raskt møtt av en kaskade av ansvarspulverisering, usannheter og løgner for å dekke seg selv.
 • Når det skjer, inntrer mekanismer hvis eneste formål er å unngå at byråkratene blir avslørt i å ha gjort feil, og som sørger for at du i årevis blir en kasteball mellom byråkrater som bruker alle maktmidler for å knekke ofrene.
 • Måneder blir til år, og dokumentbunken vokser større og større, og man begynner snart å miste oversikten – slik de kynisk kalkulerer med.
 • Etter hvert innser en at man trenger juridisk hjelp, og kontakter advokat.
 • Så må man systematisere og kopiere alle dokumentene som snart fyller 2-3 brevordnere som advokaten skal gjennomgå. Og 10 tusenlappene ruller ut av vinduet.
 • Når man til slutt kommer så langt at man skal stevne staten for retten, får en opplyst at man kan tape saken, selv om man har en opplagt vinnersak. Man får nemlig høre at det kommer helt an på dommeren hvor forvaltnings vennlig han/hun er. Joda, du leste rett, det er Norsk rettssikkerhet i 2013.
 • Dermed forlanges en økonomisk garanti på flere hundre tusen kroner for å dekke advokatsalærene – i tilfelle man taper.
 • Så taper man saken på grunn av en forvaltnings vennlig Tingrett infisert av kameraderi mellom forvaltning og domstol – og offeret – folk flest – får en advokatregninger på flere hundre tusen kroner.
 • Dermed knekker ofrene økonomisk og psykisk sammen av uretten uten mulighet til å anke videre, og må leve med uretten resten av livet – ofte som gjeldsoffer. Det er nettopp dette en kynisk forvaltning kalkulerer med.
 • Den rike overlater bare saken til de beste jurister som innen kort tid knekker motparten og vinner sin rett – som i Aker Solutions vs Staten.

Må ha penger for å få sin rett

Jeg har ingenting imot at den rike skal få sin rett, og jeg frydet meg storlig over måten Kjell Inge Røkke så ettertrykkelig parkerte arrogante politikere og byråkrater i Aker Solutions saken. Jeg påpeker bare ut fra egen erfaring at folk flest er rettsløse om man ikke har mye penger eller besitter en umenneskelig stahet og risikovillighet.

Hadde en rik person blitt utsatt for SkatteFUNN rotet den vanlige mann/kvinne ble utsatt for, hadde personen umiddelbart satt landets beste jurister i aksjon, og raskt vunnet sin rett– som Røkke og Aker Solutions gjorde når staten angrep.

 • I kjølvannet av Aker Solutions saken ble det avdekket at advokatfirmaet Selmerfikk i oppdrag av staten med å se på de rettslige sidene av saken. De brukte 1.875 timer – altså et årsverk = – à kr. 2.400,- pr. time – og fikk 4,5 mill. for 3 måneders arbeid. Det samme som 15 årslønner til en industriarbeider.
 • I tillegg brukte statens representant Berit Kjøll et annet advokatfirma for PR-hjelp til å handtere media. De sendte regning på 250 timer – eller 33 dagsverk ved 7,5 time pr. dag = Kr. 600.000,- + mva. To årslønner for en industriarbeider for en måneds arbeid, ikke verst!

Hadde du som vanlig mann og kvinne hatt råd til dette? Dette sier alt om rettsvernet folk flest har fått i det avkristnede Norge. Og Arbeiderpartiets Næringsminister Sylvia Brustad skrøt at de fikk juridisk bistand av ypperste kvalitet – en kvalitet folk flest er avskåret fra å bruke. Hallo, er det slik vi vil ha det!

Oslo Tingrett – beryktet for forvaltningsvennlighet

Det alarmvekkende i SkatteFUNN saken var at jeg fra flere hold – næringslivsorganisasjoner, professorer i både jus og statsvitenskap, advokater, media, ja til og med fra en dommer – ble advart om at uansett hvor godt jeg dokumenterte en sak ville jeg sannsynligvis tape i Oslo Tingrett, fordi de er beryktet for sin ekstreme forvaltnings vennlighet. Jeg hadde vanskeligheter med å tro at Norsk rettsvesen kunne være infisert av slikt kameraderi. Til min store forbauselse fikk de rett! Jeg tapte i Oslo Tingrett til tross for at jeg fremla en knusende dokumentasjon og troverdige vitner uten egeninteresse. Og her hadde folk flest knekt sammen økonomisk og psykisk av uretten, men takket være at Frp arbeidet i kulissene klarte jeg å anke saken til Borgarting Lagmannsrett.

Fjerning av fellende bevis

Dommeren i Oslo Tingrett hadde et problem. Hun kunne ikke gi staten medhold uten å si at et av våre viktigste og fellende bevis – en bokettersynsrapport og en ligningsfunksjonærs vitneforklaring – ikke var troverdige. Da måtte jo Staten erkjenne at alle bokettersyns rapporter og ligningsfunksjonærer ikke er troverdige, og det var komplett umulig. Til vår forbauselse løste dommeren dette problemet ved å ta bort både bokettersyns rapporten og vitneforklaringen til ligningsfunksjonæren fra domspremissene. Hun fjernet regelrett fellende bevis for å gi Staten medhold! Kameraderi? Korrupsjon? Slik er Norsk rettssikkerhet for folk flest i 2009!

Samme dokumentasjon i lagmannsretten

Det var dette beviset og dette vitnet Borgarting Lagmannsrett – som bestod av 3 meget dyktige dommere – la spesiell vekt på når de ga meg fullt medhold på alle punkter 9 måneder senere, samt at det var den samme dokumentasjonen og de samme vitnene som var fremlagt i Oslo Tingrett. Dette viser hvor infisert av kameraderi og forvaltningsvennlighet Oslo Tingrett er. Et bevis på Norges tvilsomme rettsvern for folk flest.

Comments

comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *