Kostbart å anke enkelte dommer

Ankegebyr på kr.20.640,- for å anke over saksbehandlingsfeil

«I dag har jeg betalt regningen fra retten for å få lov til å anke», skriver Turid Heidi Dammmann på sin blogg. Regningen er på kr.20.640,- i ankegebyr. Retten skriver:

«For at saken skal kunne behandles, må gebyret betales forskuddsvis. Gebyret, som retten foreløpig har beregnet til kr. 20 640,-, må være betalt innen fristen som er fastsatt i fakturaen. Endelig gebyr vil bli fastsatt av retten ved avslutning av saken.

Dersom gebyret ikke er betalt innen den fristen som er fastsatt i fakturaen, vil saken bli avvist, jf. rettsgebyrloven § 3 sjette ledd.»

Dammann mener videre at det er forunderlig at hun må betale kr.20.640,- for å få lov til å klage på feil som retten har gjort.

«Hvor ellers i samfunnet er det så kostbart å klage på en tjeneste/ytelse? Og hva skjer med de som ikke klarer å betale et slikt gebyr?», spør hun

KILDE

Comments

comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *