CASE OF USTIMENKO v. UKRAINE

av Marius Reikerås

En gledens dag!

I dag falt det en dom i Menneskerettsdomstolen(EMD) som har betydning for veldig mange av oss.Også meg personlig.

I dag har EMD slått fast at det er krenkelse av EMK artikkel 6 nr 1 (krav til rettferdig rettergang (fair trial)), dersom myndighetene griper inn i din rettsstilling og endrer på din rettslige forutberenlighet.

Art 6.Retten til en rettferdig rettergang

1. For å få avgjort sine borgerlige rettigheter og plikter eller en straffesiktelse mot seg, har enhver rett til en rettferdig og offentlig rettergang innen rimelig tid ved en uavhengig og upartisk domstol opprettet ved lov. Dommen skal avsis offentlig, men pressen og offentligheten kan bli utelukket fra hele eller deler av rettsforhandlingene av hensyn til moralen, den offentlige orden eller den nasjonale sikkerhet i et demokratisk samfunn, når hensynet til ungdom eller partenes privatliv krever det, eller i den utstrekning det etter rettens mening er strengt nødvendig under spesielle omstendigheter der offentlighet ville skade rettferdighetens interesser.

Jeg har selv opplevd dette i tilknytning til dykkersaken, hvor rettsmyndighetene i Bergen endret på en rettskraftig avgjørelse fra Oslo tingrett.

Da saken fra EMD dreier seg om dine opparbeidede pensjonsrettigheter, vil dommen minske handlingsrommet for at myndighetene vilkårlig kan gripe inn i dine allerede fastslåtte rettigheter.

For de som er interessert i å lese mer om dommen, heter den CASE OF USTIMENKO v. UKRAINE.

Comments

comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *