Barnevernet nektet fullmektig å være med på møte

Juristen Marius Reikerås skrev følgende på sin profil:

 

marius-300x268 Barnevernet nektet fullmektig å være med på møte
Juristen Marius Reikerås er fortørnet over behandlingen fra barnevernet.

Jeg fikk nylig beskjed fra Facebook ,om at nedenstående innlegg fra sist tirsdag var blitt slettet,da det ikke imøtekommer deres «standarder»

Så da legger jeg det ut på nytt,og spør:

Hva mener du?

From: marius@reikeras.no
Date: Tue, September 6, 2016 9:02 pm
To: kommunepost@drmk.no

Drammen kommune, ved rette adressater.

Det vises til gårsdagens møte hos barnevernstjenesten i Drammen kommune.

Til stede fra barnverntjenesten, var Hanne Loennechen og yyyy.

Det var Loennechen som tok ordet.

Jeg må si jeg er regelrett sjokkert over hvordan jeg opplevde at Loennechen reglerett tok loven i egne hender.

Til det er det å si som følger:

Mor hadde gitt klar beskjed i forkant til barneverntjenesten, om at hun ville møte med en representant til dette møtet.

Barnevernet hadde også gitt tilbakemelding til mor, om at så var helt greit.

Det følger av forvaltningsloven § 12, at en part kan la seg bistå av en fullmektig, og under enhver omstendighet en fullmektig med juridisk embetseksamen, slik undertegnede har.

Da er det nedslående, når Loennechen, innledningsvis under møtets start, i
realiteten nekter vedkommende å få være til stede.

Hanne-Loennechen-169x300 Barnevernet nektet fullmektig å være med på møte
Barnevernkurator Hanne Loennechen ved barnevernet i Horten ville ikke ha juristen Marius Reikerås med på møtet, selv om han var lovlig oppnevnt fullmektig for en av partene.

Da jeg selv foreslo at jeg kunne tre ut av møtet, til mor og far hadde ferdig-debattert spørsmålet om fordeling av samvær med felles barn, og at
jeg heller kunne komme tilbake for et møte om menneskerettene kun med kommunen, mente også barnverntjenesten at dette var en akseptabel løsning.

Følgelig gikk jeg ut, og ventet i flere timer for så å bare få beskjed om at det ikke ble noe møte med barnevernstjenesten likevel.

Dette er ikke bare lovbrudd. Det er også et avtalebrudd, og en grunnleggende mangel på folkeskikk fra offentlige representanter.

Særlig ille blir dette i en tid da Europarådet har sett seg så lei av Norges gjentatte brudd innenfor barnevernsektoren, og har besluttet å
granske Norge, se link:

https://www.nrk.no/…/europaradet-skal-granske-om-barneverne…

Denne saken dreier seg om en barnefordelingssak mellom to private parter.

Jeg har lest en del av den korrespondansen som er kommet fra barnevernstjenesten, og den sier meg at barnevernet bryter objektivitetsplikten ved å ta parti med far.

Jeg viser blant annet til et brev fra barneverntjenesten, der den anbefaler fra å gå til sak mot mor.

Det slår meg at barneverntjenesten da må være uskolert, hva gjelder å anvende de menneskerettene.

Grunnlovens § 92, sier at det er «Statens myndigheter skal respektere og
sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter.»

Dette gjelder selvsagt også for all kommunal virksomhet.

Det sier seg selv at et objektivt organ, som har til formål å påse at menneskerettene blir etterlevd, aldri skal ta stilling til en privatrettslig konflikt.

Og når den har gjort det, blir den svært fort inhabil til videre behandling under EMK artikkel 6 nr 1.

Videre er det klart at barnvernet må forstå at enhver innblanding i privatlivets fred , er et inngrep i EMK artikkel 8.

Da er det opp til barnevernstjenesten selv, som skal inneha den nødvendige kompetanse, å se når den skal avslutte videre inngreps- beføyelse overfor en familie.

I den saken vi snakker om her, så er det åpenbart at det inngrepet som utføres mot familien, herunder alle som har krav på parts-rettigheter, som også gjelder mormor og morfar, allerede har nådd en terskel som sier at
inngrepet kan være i strid med EMK artikkel 8.

Slik barneverntjenesten har håndtert denne saken overfor familien som sådan, er det ikke lengre mulig å ha det nødvendige tillitsforhold.

Det er heller ikke ønskelig for familien med ytterligere innblanding, da dette er en sak som omhandler et privatrettslig anliggende.

Det bes følgelig om at kommunen avstår fra videre innblanding i privatlivets fred, og at det varsles om at søksmål for brudd på
menneskerettene kan bli aktuelt, om så ikke respekteres.

Eventuell ytterligere korrespondanse i saken, skal stiles til meg.

Oslo, den 6.9.16

Comments

comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *